LTT SVCG Bùi Chu 2014 - Thánh lễ chính tiệc và Trao cờ truyền thống do Đức Cha Thomas chủ sự

LTT SVCG Bùi Chu 2014 – Thánh lễ chính tiệc và Trao cờ truyền thống do Đức Cha Thomas chủ sự

KIÊN LAO, 10h00 sáng ngày 02 tháng 08 năm 2014. Thánh lễ chính tiệc mừng trọng thể kính Thánh Inhaxiô được bắt đầu với cuộc rước đoàn đồng tế từ trong nhà xứ ra nhà thờ rất nghiêm trang và sốt sắng.   Mở đầu Thánh lễ Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu giám mục [...]