Sinh viên Công giáo Thạch Bích: Thánh lễ truyền thống lần thứ 7

Sinh viên Công giáo Thạch Bích: Thánh lễ truyền thống lần thứ 7

WTGPHN – Cứ vào tháng 1 hàng năm, khi tiết trời se se lạnh, hàng ngàn con tim lại hướng về Thánh Lễ truyền thống Sinh viên Công giáo Thạch Bích, nơi các bạn Sinh viên tìm về đời sống Đức Tin. Đồng thời là nơi giao lưu, chia sẻ và sống tinh thần hiệp [...]