Quý thầy dòng Tên cùng đồng hành thăm, hỏi và giúp đỡ các nhóm sinh viên trong TSMT 2014

Quý thầy dòng Tên cùng đồng hành thăm, hỏi và giúp đỡ các nhóm sinh viên trong TSMT 2014

Hoạt động thăm hỏi, động viên và giúp đỡ các nhóm khó khăn là một hoạt động thường niên hàng năm của quý cha, quý thầy dòng Tên cùng ban điều hành của Hội SVCG TGP Hà Nội.  Chương trình mùa thi đã đi được hơn nửa chặng đường. Năm nay, cùng đồng hành với [...]