Cảm nhận về hai ngày Lễ truyền thống

Cảm nhận về hai ngày Lễ truyền thống

Hai ngày Lễ truyền thống SVCG Tổng trôi qua quá nhanh, kéo theo đó là hàng dài những cơn cảm cúm, mệt mỏi và đau nhức hậu chương trình. Nếu hỏi tôi, Lễ truyền thống năm nay ấn tượng nhất là gì? Chắc phải suy nghĩ lung lắm mới trả lời được… Vì có quá [...]