Chương trình thi Giáo Lý nhóm sinh viên Công Giáo Hải Hà năm 2014

Chương trình thi Giáo Lý nhóm sinh viên Công Giáo Hải Hà năm 2014

Với mục đích tìm hiểu Lời Chúa, học hỏi Giáo Lý và nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm. Ngày 14/09/2014, nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà (SVCG Hải Hà) tổ chức chương trình thi năm 2014, tại nhà thờ giáo xứ Hà Đông, giáo phận Hà Nội. Chương [...]